Workshops inom karriärutveckling


Vi genomför öppna eller skräddarsydda workshops under en halv dag eller under längre tid inom följande områden:

*   Förändringskunskap och förändringsledarskap

*   Självkännedom och autentictet

*   Nätverkande

*   Intervjun och informationsintervjun

*   Entreprenöriellt ledarskap