Förändringsledarskap

Dessa program ger förändringskunskap och förändringsförståelse; vi belyser att leva och verka i förändring, att leda förändring samt vad som blir framgång i förändring. Vi använder gärna detta program initialt i alla förändrings- och utvecklingsprocesser.

Program och workshops omfattar minimum en halv dag och maximum fyra dagar. Varmt välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Vi går igenom vad som är framgångsrikt ledarskap i förändring, diskussion om huruvida förändring är en naturlig del av verkligheten, hur jag kan motivera och stärka andra i förändring, hur jag får saker gjorda i förändring samt vilka är de kritiska punkterna i förändring.

Frågan är om det finns ett verktyg som fungerar i alla förändringssituationer. Och vårt svar är JA!

Vi använder Claes Janssens teori om Förändringens Fyra Rum som introducerar ett sätt att få en tydlig bild av nuläget i en organisation. Interaktivt bygger vi upp modellen som tydliggör vad som händer med individen, gruppen och organisationen i förändring. Programmet bidrar till ökad självinsikt i gruppen och hur vi kan utvecklas. Genom detta klargörs attityder och förhållningssätt som påverkar förändring positivt och negativt. Det blir mycket tydligt vad som krävs i beslutsfattande och handling för en lyckad förändring; individens, gruppens och ledningens ansvar. Du får kunskap om vad Förändringens Fyra Rum innebär och i vilka sammanhang det kan användas.

En viktig förutsättning för ett bra utvecklingsarbete är goda samtal, där ett öppet och ärligt samtalsklimat råder och olikheter tas tillvara och används som tillgång. Verktyget ger förutsättningar för att erövra ett gemensamt språk och en gemensam bild av både nuläge och ett önskat läge.

Vår utgångspunkt är att varje människa vill uppleva meningsfullhet och sammanhang, och att den kontext vi verkar i har stor betydelse för möjligheten att leva det liv vi vill leva eller att utöva ett bra ledar- och medarbetarskap.

Vi är certifierade i att använda verktyget Förändringens Fyra Rum; introduktionen, organisationsbarometern och dialektik.