Coachande ledarskap


Ett coachande ledarskap syftar till att få människor att känna motivation i sitt arbete, att växa, prestera goda resultat och uppnå mål. Att vara en coachande ledare är ett sätt att förhålla sig till sig själv och sin omvärld. Det blir därmed ett sätt att leda, tänka, vara och bemöta människor.

Utbildningsprogram och workshops kan omfatta minimum en halv dag upp till en vecka. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Genom ett coachande ledarskap genereras ansvarskännande medarbetare som är engagerade och upplever arbetstillfredsställelse. Utgångspunkten är att varje människa vill göra bra ifrån sig samt att det alltid finns en stor utvecklingspotential hos var och en av oss.

De krav som ställs på den coachande ledaren är att kunna delegera, ge utrymme för ifrågasättande, tillåta misslyckanden, uppmuntra till reflektion och identifiera medarbetarnas drivkrafter. Ledaren själv behöver ha god självkännedom och goda kunskaper om hur vi människor känner, tänker och kommunicerar.

Ett coachande ledarskap kommer till sin rätt när du axlar både chefskap och ledarskap och ger frihet under ansvar och tillåter var och en att utvecklas med rätt stöd – då finns det förutsättningar för ännu bättre resultat.

I chefskapet ingår rättigheten och skyldigheten att fatta beslut.

I ledarskapet ingår att stötta, vårda, motivera och skapa förutsättningar för medarbetarna. Det handlar om relationer och förmågan att påverka människor att bidra till fastställda mål. Vidare ska du som ledare kunna bedöma vilket ledarskap en specifik situation eller medarbetare behöver.

Ledarrollen är något som du växer in i och förtjänar efter hand. Genom att vara tydlig med vem du är, vilka värderingar du har och vilka normer som du vill ska gälla skapar du grunden för ditt ledarskap. Men ledarskapet skapas också i mötet med dina medarbetare.

Ett coachande ledarskap ger höjd kompetens, ökad självständighet, ökat mod, större öppenhet, ökat engagemang, mer tid att leda och minskad sårbarhet. Detta generar säkrare mål, bättre resultat, ökad lönsamhet och större överlevnadsförmåga.

Förhållningssättet och metoden bygger på grunderna i coaching; frågor, aktivt lyssnande och feedback.

Vi erbjuder öppna och skräddarsydda utbildningar och workshops i coachande ledarskap och coachande förhållningssätt. Ämnesområden som ofta ingår är:

  • Vad är coachande ledarskap?
  • Vad är coachande förhållningssätt?
  • Vad är coaching och vad är riktig coaching? Bakgrund, historik och principer.
  • Hur ställer jag frågor?
  • Vad är aktivt lyssnande och tydlig feedback?
  • Vilka etiska regler finns och vilka etiska frågeställningar kan komma upp?
  • När är coaching användbart och när är det inte?
  • Vilka är de kritiska punkterna i coaching?
  • Hur fungerar gruppcoaching?
  • Praktisk träning i att coacha och bli coachad.