Debatt – Stärk skolans ledarskap och utveckling på alla nivåer!


Våra tankar om skolan

Vi känner frustration över att så många under så lång tid har så många olika uppfattningar om skolan och vad som borde göras, och att dessa uppfattningar i så hög grad bygger på egna skolerfarenheter som tidigare elev. T ex att skolan är dålig, att elever är på ett visst sätt och lärare på ett annat, att det behövs mer personal och mer resurser – d v s mer av allt. Och att skolan kallas för ”flumskolan” av vissa och för ”katederskola” av andra. Listan kan göras lång!

Vi vill vara med och förändra och tillsammans skapa framtidens skola! Vi har inte alla svar på alla frågor, men vi vet att lärandet börjar i klassrummet och att läraren har en oerhört viktig roll som pedagog och ledare för barnens utveckling. Här vill vi vidga innebörden av begreppet pedagogiskt ledarskap.

Det krävs många olika åtgärder på flera nivåer för att utveckla den svenska skolan. Men vi anser att en central del handlar om hur läraren arbetar i klassrummet. Det blir viktigt att möta verklighetens variation med egen variation i ledarskap och undervisning. Tillsammans kan vi som jobbar i skolan utveckla förmågor och färdigheter. Genom kollegialt lärande kan vi med enkla metoder i lärarkollegiet utveckla vårt sätt att jobba och lära av varandra. Att utvecklas både individuellt och i grupp tar lärandet till nästa nivå.

Vi tror att varje lärare har kunskap om pedagogik, har goda intentioner och att alla gör så gott de kan, men ibland kanske saknar viktiga verktyg. Vi behöver ständigt fördjupa vår kunskap om ledarskap. Vi behöver sprida kännedom om evidensbaserade metoder. Vi vill sprida entusiasm och glädje för att inspirera. Vi vet att det är viktigt att skolan är kul för att de skall få den rätta motivationen till lärande.

Vi vill stärka självförtroendet hos skolpersonal. Vi vet att alla barn gillar skolan från början. De är genuint intresserade och vetgiriga – det är så vi startar livet. Vår vision är att alla elever skall behålla den känslan under hela sin skolgång. 


För att nå vår vision utbildar vi för att:

… stärka ledarskap, medarbetarskap, självledarskap, eget ansvar och delaktighet bland såväl skolpersonal som elever.

… individanpassa skolan för att se till varje barns behov, talang och särbegåvningar. Att vara med och utveckla både lärares och elevers individuella färdigheter och förmågor. Vidare att bevara eller stärka deras autenticitet.

… stötta kommuner och andra huvudmän till tillit för sina skolledare, så att skolledare känner förtroende för sina lärare. Vi anser att detta är ett problem idag. Man är rädd för att göra fel!

… utveckla metoder för formativ bedömning, med ständig återkoppling och feedback till elever men också mellan skolledning och personal. Inte bara på medarbetarsamtalet.

… utveckla upplevelsebaserat, kollaborativt och multimodalt lärande.

… påverka elevers nyfikenhet och positiva syn på fortsatt och ständigt lärande.

 

Johan Sjölin                                       Hans Karlson

Johan Sjölin Education AB                  enzen ab / eq school ab

www.sjolineducation.se                       www.enzen.se

 

Stärk skolans ledarskap och utveckling på alla nivåer!

Vi anser att ledarskap är viktigt i skolan, vi vet hur man kompetensutvecklar och erbjuder utbildning för både lärare och skolledare. Syftet är ytterst att ta lärandet i klassrummet till nästa nivå – att skapa effektivt, dynamiskt och ett lustfyllt lärande som barnen längtar till!

Som lärare och pedagog i klassrummet måste du även axla rollerna som chef och ledare. Det är något man behöver vara medveten om och utveckla. Som lärare är du också en viktig förebild. En bra lärare är autentisk och blir då även en trovärdig förebild. Vill du utveckla dina färdigheter för att lyckas ännu bättre med ledarskapet kopplat till lärarrollen? Vill du utveckla dina förmågor och färdigheter att styra, leda och samverka med andra för att lättare nå skolans mål? Att t ex kunna ge och ta emot feedback är centralt i alla relationer och roller!

Vi skräddarsyr program för både lärare, skolledare och övrig personal. Vi hjälper dig att sortera viktiga frågor kring ledarskap och skolutveckling, vi ger dig verktyg och möjligheten att reflektera över de olika rollerna vi har i skolan. Vi kombinerar tydlighet med flexibilitet.

Vi måste möta verklighetens variation med egen variation i ledarskap och pedagogik för att skapa framtidens skola!

Vi genomför föreläsningar, workshops och utbildningar inom framtidens ledarskap och skolutveckling, t ex förändringsledarskap, självkännedom och autenticitet, motivation och drivkrafter, kommunikation och relationer, coachande ledarskap, entreprenöriellt ledarskap, värderingsstyrt ledarskap, självledarskap och medarbetarskap, mångkulturellt ledarskap samt pedagogisk mångfald och organisering.

Allt i syfte att eleverna skall bevara och utveckla sin vetgirighet och sin inbyggda lust till lärande under hela sin skolgång!

Vi har mer än 40 års erfarenhet i Sverige och internationellt inom ledarskap och förändringsarbete i olika branscher. Våra roller har genom åren omfattat pedagog, föreläsare, vd, chef, rektor, konsult, processledare, coach, handledare och styrelseledamot.

Välkommen att kontakta oss för anmälan och information! Du kan nå oss via
hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.