Program

För chefer och medarbetare i privat och offentlig sektor erbjuder vi skräddarsydda
program, öppna program och individuella program samt seminarier, workshops och föredrag inom en rad olika områden.

Välkommen att kontakta oss för information och vidare samtal via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Vi hoppas att du blir inspirerad av de olika förslag på teman och kombinationer av dessa som finns presenterade här och på vår hemsida. Modulerna omfattar till exempel:

DruvorFramtidens ledarskap
Förändringsledarskap
Självkännedom och autenticitet
Motivation och drivkrafter
Kommunikation och relationer
Personligt ledarskap
Coachande ledarskap
Entreprenöriellt ledarskap
Värderingsstyrt ledarskap
Mångkulturellt ledarskap
Medarbetarutveckling
Individuell coaching av ledare
Executive coaching

Ledarskap i skolan
Föräldraledarskap

Karriärutveckling

Repatriering