Kommunikation och relationer

Kommunikation och relationer är också grundläggande för ett gott ledarskap och medarbetarskap eller självledarskap. Att kunna kommunicera på ett autentiskt och tydligt sätt påverkar hur man kan skapa och bevara relationer. Att kunna ge och ta emot feedback är A och O för att skapa tillit i alla relationer. Att medarbetarna känner förtroende är centralt för förändring och utveckling.

Utbildningsprogram och workshops med detta tema skräddarsys och omfattar minimum en hel dag upp till tre dagar. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Programmen kan innehålla emotionell kompetens, verktyg för konstruktiv feedback, förmågan att särskilja känslor och tankar  projiceringar, tolkningar och valda sanningar, känslor integrerat med ledarskap, konflikter och konflikthantering, svåra samtal, metakommunikation, generaliseringar, förvrängningar respektive utelämningar, maktspråk och härskarteknik, att förminska eller förstora sig själv och andra, m m.