Individuell coaching av medarbetare

Som medarbetare kan du alltid påverka ditt ”ägarskap” som innebär inflytande och lustfyllt ansvarstagande – vi talar gärna om självledarskap!

Individuella program för coaching av medarbetar kan omfatta två till tolv månader. Workshops eller program med coaching i grupp är vanligt. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Coaching av medarbetare – medarbetarskap och självledarskap:

Som medarbetare erfar man dagligen olika händelser och utmaningar. En medarbetare som känner sig trygg ökar sin förmåga att agera med ansvar och intuition. Vidare handlar det om att få tillgång till bra verktyg och att utveckla förhållningssätt som skapar öppenhet, inspiration, motivation, ansvarstagande och samarbete. Det är viktigt att kunna kommunicera och tydliggöra.

För att utvecklas som medarbetare måste du ta också ansvar för din egen utveckling och grunden för detta är självkännedom och autenticitet. Vi tillsammans tydliggör och fokuserar på dina styrkor och hur du kan nå din fulla potential. Vidare medvetandegörs dina utvecklingsområden och hur du kan hantera dem.

Medarbetare som coachas på ett professionellt och effektivt sätt presterar bättre. Du blir bättre på att delta i förändring och utveckling. Du kan på så sätt skapa ett ökat värde för din organisation.

Resultatet kan till exempel vara:

  • Att bli säkrare i din yrkesroll.
  • Att bättre kunna tydliggöra mål.
  • Att lättare kunna förstå andra människor.
  • Att förbättra kommunikation och förmågan att ge och ta konstruktiv feedback.
  • Att förbättra gränsdragning och att tacka nej.
  • Att frigöra hela din potential.
  • Att planera och prioritera.
  • Att balansera arbete och privatliv.