Erfarenheter

Grundaren Hans Karlsons erfarenheter präglas av

 • En bred och holistisk syn på förändring, utveckling och personligt ledarskap
 • Att lita till människors erfarenheter och potential
 • Att hitta nytt – att bygga nytt – att prova nytt
 • Att möta olika kulturer – att arbeta i olika kulturer – att arbeta med olika kulturer
 • Du ska inte bli någon annan utan i stället ännu mer såsom du redan är!


Erfarenheter uppdelat i olika roller

Som chef och ledare

 • Entreprenör & egen företagare sedan 1980-talet
 • Marknadschef, försäljningschef, VD och styrelseordförande
 • Reseledare i Egypten, Marocko och Grekland
 • Platschef i USA, Spanien, Rumänien och Singapore / Malaysia
 • Resultat- och personalansvar i flera branscher / positioner
 • Strategiskt planerat och utvecklat verksamheters innehåll och erbjudande
 • Rekryterat, utvecklat och växlat medarbetare
 • Byggt upp en för företaget ny marknad – ASEAN
 • Initierat och lett utvecklingsarbete tillsammans med andra konsulter

Som processledare

 • Ledarskapsutveckling inom t ex finans, energi, skola, kultur, besöksnäring
 • Ledningsgrupputveckling
 • Medarbetarutveckling / självledarskap
 • Konflikthantering
 • Teamutveckling

Som konsult

 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Affärsplaner och marknadsplaner
 • Granskare av affärsplaner
 • Intervjuare av entreprenörer / egna företagare
 • Förändring
 • Omställning
 • Skolutveckling

Som utbildare

 • Ledarskap
 • Medarbetarskap / självledarskap
 • Utbildning av internkonsulter inom utveckling och omställning
 • Entreprenöriellt ledarskap
 • Entreprenörsanda och entreprenörskap
 • Marknadsföring
 • Affärs- och marknadsplaner

Som coach och handledare

 • Ledarskapsutveckling på alla nivåer – i små och mycket stora sammanhang
 • Executive coaching
 • Självledarskap och medarbetarskap
 • Förändring
 • Omställning
 • Ett coachande förhållningssätt i alla processer

Som tekniker, civilekonom och beteendevetare

 • Systemutveckling
 • Affärsutveckling
 • Marknadsföring
 • Coaching & handledning
 • Beteendeförändring

I styrelser

 • Styrelseledamot i konferensbokningsföretag
 • Styrelseledamot i researrangör
 • Styrelseordförande i hotell- och konferensföretag
 • Styrelseledamot i tre bostadsrättsföreningar

Som global medspelare

 • Sedan år 2010 besökt Indien, Spanien, Grekland, Qatar, Kenya, Israel, Palestina / Västbanken, Frankrike, Marocko och Irakiska Kurdistan.
 • Tidigare bott och arbetat i Spanien, Egypten, Marocko, Grekland, USA, Rumänien, och Singapore.
 • I rollen som säljare verkat i Italien, Thailand, Hong Kong och Australien.
 • Har studerat spanska i Mexiko.
 • Hans har totalt besökt ett 80-tal länder.