Självkännedom och autenticitet

Att ha en god självkännedom eller självinsikt påverkar alla delar i livet, såväl privat, professionellt och inte minst i ditt ledarskap.

Att vara autentisk betyder att vara vad man utger sig för att vara. Inte att förställa sig, utan att vara äkta, pålitlig och trovärdig inför andra. Inför sig själv gäller det att vara uppriktig och om att ta ansvar för vad man tänker, känner och strävar efter, för hela sitt varande och förhållningssätt samt för sitt upplevelse- och handlingsområde. Autenticitet översätts ofta med äkthet.

Utbildningsprogram och workshops med detta tema skräddarsys och omfattar minimum en hel dag upp till tre dagar. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

I programmen diskuteras vad autenticitet innebär, hur självkännedom inverkar och hur självbilden kan te sig. Vi använder självskattningsverktyg för att ta reda på kommunikationsarenan, personliga värderingar, självkänsla och självförtroende mer reflektionsfrågor, hur kropp, tanke och känsla interagerar, emotionell kompetens samt empati och hur den kan utvecklas.

Inom existentiell psykologi och humanistisk psykologi handlar autenticitet om att finna in till sitt egentliga varande eller väsen – den person eller det självet man egentligen är. Detta förutsätter bl a att man lägger bort föreställningen (både inför andra och inför sig själv) det som härrör från att man har anpassat sig till (p g a tvång, uppmärksamhet, bekvämlighet, etc) ett sätt att vara på som hindrar att ens sanna varande  eller väsen att kunna komma fram för att bli en realitet.