Executive coaching


Lejon-690x462

När det gäller executive coaching så är den ännu mer inriktad på att harmonisera en ledares prioritering-ar med organisationens strategier, mål och värderingar. Det kan handla om verksamhetsutveckling och affärsutveckling; om konsekvens-analyser, att testa olika perspektiv och att kritiskt granska olika förhållningssätt.

Individuella program för executive coaching omfattar ofta ett år. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!

Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Resultatet kan vara:

  • Att agera med större tyngd och intuition.
  • Att stanna upp och tänka efter i osäkra situationer.
  • Att integrera både tankar och känslor i ledarskapet.
  • Att utveckla den egna ledningsgruppen att fungera strategiskt.
  • Att utöka antalet verktyg och metoder för ledningsutveckling.
  • Att förbättra strategiskt beslutsfattande.
  • Att hantera ”ensamheten på toppen”.