Personligt ledarskap


Det personliga ledarskapet innebär att undvika stereotypa förebilder, att stå för autenticitet, att identifiera sina främsta begåvningar och sina
utvecklingsområden. Man skapar sitt eget
ledarskap.

Detta utbildningsprogram för ledare, ledning,
ledningsgrupper eller med samtlig personal på ditt företag eller i din organisation. Programmet kan ses som ledarskaps-utveckling, medarbetarutveckling och utveckling i självledarskap.

Det är inte branschspecifikt utan går att applicera i alla företag och organisationer.

Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Vi kan genomföra en eller flera delar av programmet beroende på behov och önskemål. Ordningen i programmet och innehållet i detalj kan också anpassas till varje företag, organisation och situation.

Syftet är att delar av eller samtlig personal ges möjlighet att utveckla sitt eget personliga ledarskap oavsett sammanhang eller arbetsuppgifter – ett utvidgat och autentiskt ledarskap. Att ge var och en möjlighet att se sig själv som en ledare eller självledare och att känna trygghet i att vara en bra förebild för brukare, kunder, intressenter och inför varandra.

Som deltagare får man nya perspektiv, olika nycklar och verktyg för sitt personliga ledarskap oberoende sin yrkesroll i organisationen. Man stärker sin självbild och sitt autentiska ledarskap. Målet är att bredda och fördjupa sin yrkesroll.

Moduler som omfattas är:
*    Introduktion
*    Förändringsledarskap
*    Entreprenöriellt ledarskap, självledarskap samt entreprenöriellt lärande
*    Självkännedom och autentiskt ledarskap
*    Drivkrafter och motivation
*    Kommunikation och relationer
*    Coachande ledarskap och coachande förhållningssätt
*    En introduktion till värderingsstyrt ledarskap och värdestyrning i organisationer
*    Vad blir mitt personliga ledarskap?
*    Uppföljning med erfarenhetsutbyte och implementering
*    Teambuilding i varje grupp, team eller arbetslag