Ledarskap i skolan


Ledarskap och självledarskap för skolpersonal

Syftet har varit eller är att ge (samtlig) personal möjlighet att utveckla sitt eget personliga ledarskap oavsett sammanhang eller arbetsuppgifter. Att ge var och en möjlighet att se sig själv som en ledare eller självledare och att känna trygghet i att vara en bra förebild för elever, föräldrar och inför varandra.

Som deltagare får man nya perspektiv, olika nycklar och verktyg för sitt ledarskap oberoende sin yrkesroll på skolan. Man stärker sin självbild och sitt autentiska ledarskap. Målet är även att bredda sig i sin yrkesroll samt att öka samarbete mellan kollegor.

Programmen har genomförts sedan fem år tillbaka i sin helhet eller i enskilda moduler för all personal eller delar av personalen i skolans värld.

Vi anpassar programmen efter dina behov och önskemål. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Dag 1 – Introduktion av programmet ”Personligt ledarskap”.

Dag 2 – Workshop i ”att leva, verka och leda i förändring” av forskaren Claes Janssen.
Här ingår bl a att förstå vad som händer på individnivå och i organisationen, att identifiera censurerade frågor och tabuområden – vad talar vi inte om.

Dag 3 – Entreprenöriellt ledarskap och entreprenöriellt lärande.
Här ingår t ex entreprenörens motton, f
ramgångsrikt entreprenörskap och entreprenöriellt agerande.

Dag 4 – Självkännedom och autenticitet
Här omfattas t ex skattning av personlig kommunikationsarena, individuell värdegrundsskattning samt självkänsla och självförtroende samt EQ.

Dag 5 – Motivation och drivkrafter
Till exempel egen och andras motivation och drivkrafter samt hur kan jag påverka min egen och andras motivation.

Dag 6 – Kommunikation och relationer
Här ingår bl a att ge och ta emot feedback, känslor eller tankar och projiceringar, konflikthantering, metakommunikation, maktspråk, förminskning och förstoring.

Dag 7 – Coachande ledarskap och coachande förhållningssätt
Här omfattas rollen som chef och ledare, trygghet och utveckling, att uppnå mål och resultat, medansvar, engagemang och arbetstillfredsställelse samt att träna på coaching.

Dag 8 – Värderingsstyrt ledarskap
Omfattande att leda sig själv och andra, motivation, stolthet, förnyelse, att nå framgång, personliga och organisatoriska värderingar.

Dag 9 – Mitt personliga ledarskap
Sammanfattning, insikter och lärdomar, fortsatta utvecklingsområden samt hur ser mitt personliga ledarskap ut.

Dag 10 – Uppföljning och erfarenhetsutbyte
Här omfattas lärdomar och insikter, nya perspektiv, förändringar och erfarenhetsutbyte.

Dag 11 – Teambuilding i varje grupp eller arbetslag
Organisations- eller teambarometern tar tempen på samarbetet. Handlingsplan uppdelat på eget åtagande, gruppens åtagande, ledningens åtagande.