Föräldraledarskap


Autentiskt föräldraskap – en workshop som för dig närmare såväl dig själv som dina barn!

Lejon-barnTidigare workshopdeltagare:
Jättebra ämnen! Jättebra verktyg! Jag inser nu vikten av att vara i kontakt med mig själv, att lära känna mig själv och mina känslor, för att kunna vara den förälder jag vill vara.

Med den ständigt ökade medvetenheten kring människans inre – om våra tankar och känslor samt olika psykologiska aspekter och hur avgörande vår omgivning är för att vi ska utvecklas till trygga, självmedvetna och välmående människor – så har pressen ökat på föräldrar att vara just ”goda eller bra föräldrar”. Men hur inverkar denna prestation på föräldraskapet? Att vara en autentisk förälder börjar med att vara en autentisk människa. Att växa i förståelse kring samspelet med våra barn börjar med att växa i förståelse kring samspelet med oss själva.

Vi arbetar bland annat med följande processer:
*   Vad innebär det att vara autentisk? Är det skillnad mellan barn och vuxna?
*   Ska föräldrarollen vara en roll?
*   Hur skapar jag ett ärligt, äkta och förtroendefullt samspel med mitt barn?
*   Hur bygger jag på mitt eget och mitt barns självkänsla och självförtroende?
*   Hur kan jag som förälder stötta mitt barn i dess emotionella kompetensutveckling?
*   Vikten av att se och möta barn – hur ser och möter man barn?
*   Hur stöttar jag mitt barn i utvecklingen inom självledarskap?
*   Kommunikation med barn – då får två handfasta kommunikationsverktyg.

Varmt välkommen till en workshop som ger både ditt föräldraskap och människoskap nya och djupare perspektiv och möjligheter!

Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79