Grundare Hans Karlson

Hans har examen som civilekonom från Linköpings universitet samt vidareutbildning på Stockholms universitet (internationell marknadsföring och europeisk integration) samt Karolinska Institutet inom beteendevetenskap (t ex KBT, MI, ART och psykiatri). Vidare har han studerat spanska i Mexiko. Hans är certifierad coach enligt ICF och har certifiering i verktyget Förändringens Fyra Rum, dialektik och organisationsbarometern.

Hans har mer än 40 års erfarenhet som ledare – anställd och egen-företagare i Sverige och internationellt. Varav i rollen som entreprenör och konsult inom affärsutveckling, karriär-utveckling och ledarskapsutveckling har han mer än 20 års erfarenhet.

Han har även undervisat på Handelshögskolan, Berghs, Lärarhögskolan, Konstfack och Beckmans.

Under de senaste fyra åren har Hans besökt Indien, Spanien, Grekland, Qatar, Kenya, Israel, Palestina, Frankrike, Marocko och Irakiska Kurdistan. Tidigare har han bott och arbetat i Spanien, Egypten, Marocko, Grekland, USA, Rumänien och Singapore. I rollen som säljare har han också verkat i Italien, Thailand, Hong Kong och Australien. Totalt har Hans besökt ett 80-tal länder eller territorier.

Hans har en bred och holistisk syn på förändring, utveckling och personligt ledarskap och självledarskapi en global och mångkulturell värld. Det är viktigt att lita till människors erfarenheter och potential. Att hitta nytt – att bygga nytt – att prova nytt! Att möta olika kulturer – att arbeta i olika kulturer – att arbeta med olika kulturer!

Mottot är ”Du ska inte bli någon annan utan i stället ännu mer såsom du redan är!”.

Hans blir lycklig när andra eller han själv inser nya perspektiv och möjligheter.