Repatriering


Repatriation coaching – möjlighetisering vid återflyttning till Sverige!

Vi anpassar programmen efter dig som beställare och dig som kund där dina behov och önskemål tillgodoses.

Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!

Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Övergripande syfte är att stötta dig och din medföljande i möjlighetiserings-processen när du återflyttar till Sverige. Det omfattar att medvetandegöra möjligheter och svårigheter, hur man övervinner hinder, hur man skapar eller återskapar nätverk, hur man kan hantera eventuell livsstilsförändring, att arbeta med motivation och drivkraft, att fokusera det personliga ansvaret för egna val, saknad och frustration, kartan och verkligheten, vägen framåt samt att öka ditt självförtroende och stärka din självkänsla.

Du kan delta i workshops före din utresa där du även möter andra expatrierande personer. Syftet är att redan före utresan fokusera på återkomsten. Vad innebär det att flytta ut – fördelar och nackdelar? Vad innebär det att flytta hem – fördelar och nackdelar? Andras erfarenhet av återkomst – vanliga dillemman. Nuläge och önskat läge under utlandsvistelsen och vid hemkomsten, yttre och inre hinder, möjliga lösningar, målformulering, att bedöma sannolikheten att lyckas.

Du erbjuds individuella samtal före din utflyttning. Syftet är samma som ovanstående workshop.

Du erbjuds telefonkontakt under slutet av din utlandsvistelse. Detta sker tre månader innan hemresa, en och en halv månad innan hemresa samt två veckor innan hemresa. Det primära syftet är att i förväg medvetandegöra innebörden av återflytten, att förekomma eventuella svårigheter, att initiera egna initiativ, etc

Du och din medföljande erbjuds individuellt program om 8 – 10 möten efter din hemkomst samt även fördjupningsprogram.

Programmet kan omfatta:

  1. Vem är jag? – drivkrafter, värderingar och behov
  2. Vad kan jag? – erfarenheter, färdigheter, egenskaper, ledarskap och emotionell kompetens
  3. Vad vill jag? – utmaningar, visioner, drömmar, missions, lustar och mål
  4. Hur kommer jag dit? – hinder, trösklar, lösningar, aktivitet, delmål, strategi (hur)

Processen kan även beskrivas som:

  1. Behov, drivkrafter, personlighet, värderingar och missions.
  2. Visioner
  3. Mål

Samtalsmetodiken omfattar handledning, coaching och motiverande samtal (MI).