Inlärningspsykologi


Instruktionsinlärning
– någon ger råd eller talar om hur du kan eller ska göra eller bete dig.

Modellinlärning – imitationsinlärning, förebildsinlärning, härmning.
*   Tankemässiga eller kognitiva kartor eller förebilder.
*   Metoden är arbetsbesparande och snabb när det gäller sociala beteenden.
*   Tanken (kognitionen) behöver inte vara med – det räcker med att t ex se.

Inlärning genom problemlösning – man löser ett problem efter ”eget huvud” – bra inlärning som ”landar i magen” och består längre än I. eller II. Liten varning för att man gör onödiga misstag.

Inlärning genom formning eller shaping – “learning by doing”, trial-and-error, trial-and-success, successiva approximationer.
*   Bästa lärandet om det ska bestå.
*   Långsam inlärningsprocess.
*   Handlar om komplicerade aktiviteter, beteenden och beteendemönster.
*   Mycket ”tokigt” kan läras in genom formning p g a ”tillfälligheter”.