Annika Berggren

Annika är utbildad socionom, handledare och organisationskonsult, certifierad coach och certifierad användare av Förändringens Fyra Rum.

Hon har lång yrkeserfarenhet som socialarbetare, skolkurator och rektor på grundskole- och gymnasienivå.

Annikas drivkraft är nyfikenhet  och vilja att förstå fenomenen som uppstår i individers och organisationers liv och utveckling. Med system- och organisationsteori som arbetsverktyg undersöks och utforskas nya och utmanande vägar.

Annika arbetar med individers och organisationers liv och betydelsen av värderingar, erfarenheter, kultur och drömmar. Konsultinsatserna syftar till att öka medvetenhet och förståelse för de sammanhang och den arena man verkar på, och den inneboende potential som finns både hos individer och organisationer.

Annika blir lycklig när det lossnar, öppnas upp eller går in.