Ingela Karlsson

Ingela Karlsson driver sedan tjugo år verksamheten Teaterbägaren som är en kulturell och internationell bägare som fylls på och töms i en ständig ström av kreativt flöde! En självklar drivkraft och aktion är att integrera teaterarbete i en internationell kontext för att spegla det större kosmopolitiska perspektivet.

Ingela har teatern som utgångspunkt, men inte alltid som mål för att skapa möten mellan olika oväntade kulturer. Hon vill medverka till att spränga fördomar om andra och om oss själva och att kastas ut i olika konstellationer för att vinna nya kunskaper och tankesätt. Berättandet är en påminnelse om människors otroliga möjligheter att i positiv riktning påverka sin situation och därmed sin omgivning. Att lyfta och belysa det osynliggjorda och det nedtystade är viktigt!

Att religioner, nationer, generationer möts och river murar för att mötas på nytt är en av Teaterbägarens intentioner!

Ingela arbetar i företag, skolor, kloster, flyktingläger och på teatrar, ambassader och fängelser. Hon arbetar med  att höja ett budskap, lyfta fram en ny vinkel, skärpa en tanke och stärka självförtroende hos chefer och ledare, lärare, präster, ungdomar, interner och för människor som har svenska språket som sitt främmande språk – individuellt eller i grupp – för alla som känner behov av att tänja på gränser och förstå sig själva och andra på flera plan.

Ingela menar att hela hennes profession i sig gör henne lycklig! Men, hon blir lycklig när hon hör publiken uttrycka att föreställningen gav mod eller nya tankegångar! Hon blir lycklig när någon deltagare på någon av kurserna har knäckt en livslång gåta eller förbättrar en livssituation! Därför är Ingela nästan alltid lycklig! Tack och Lov!