Motivation och drivkrafter

Att lära känna sina egna drivkrafter och hur jag motiveras samt hur jag kan påverka min egen och andras motivation är centralt för mellanmänsklig hållbarhet och för mitt eget ledarskap.

Utbildningsprogram och workshops med detta tema skräddarsys och omfattar minimum en halv dag upp till två dagar. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Baobab

Programmen kan omfatta Kolb’s modell för lärande, inlärningspsykologi, process- eller målfokus, drivkrafter och ekonomiska drivkrafter, Maslow’s behovsstege, tre behovstyper eller drivkrafter enligt marknadsförings-teori, Hjalmar Söderberg syn på drivkrafter (kärlek, beundran, fruktan, förakt och avsky), drivkraft och Spiritual Quota – mitt patos, dödssynder och moderna dygder, Kierkegaards syn på förmågan att kunna hjälpa andra, vad är motivation, ambivalenskorset – ett verktyg för egen inre motivation vid beslutsfattande samt hur jag kan påverka min egen och andras motivation?