Astrid Gauffin

Astrid är PCC certifierad coach och diplomerad karriärrådgivare med lång erfarenhet av ledarskaps- och personalutveckling i näringslivet och offentlig sektor. Hon är certifierad användare av verktyg för urval och självskattning (OPQ och MQ) samt Förändringens Fyra Rum och DISC.

Astrid har en bakgrund som konsultchef inom bemanningsbranschen och inom marknad och information där hon arbetat med projektledning och tjänsteförsäljning.

Hon har mött människor från de flesta yrkesområden, och med olika bakgrund, vilket har resulterat i stor människokännedom och mycket god kunskap om arbetslivets villkor.

Astrid har lätt för att kommunicera och tydliggöra visioner och budskap samt för att entusiasmera, stödja och motivera andra att realisera sina drömmar och mål. Hon är en nyfiken och lyhörd lyssnare som vinner människors förtroende.

Hennes drivkraft är att tillsammans med uppdragsgivare och klienter upptäcka möjligheter och hitta kreativa, hållbara lösningar för både individ och organisation.