Mission

Vi vill skapa en bättre värld genom att arbeta med emotionell kompetens, ledarskap och självledarskap. ”Think Global” och ”Empowerment” är centralt. Vi vill förmedla ett förhållningssätt som människor väljer att ha mot sig själva och mot andra. Vi kan uttrycka detta som mellanmänsklig hållbarhet i professionen och i privatlivet.

Vi ger människor möjligheten att behålla och utveckla sin autenticitet för att kunna verka som hållbara ledare, medarbetare, partners, föräldrar och vänner. Detta bidrar till mänsklighetens goda och dess utveckling både lokalt och globalt samt att leda och verka i ständig förändring.

Vi vill…

  • verka för det mångkulturella samhället och alla dess fördelar och möjligheter.
  • motverka diskriminering i alla former.
  • medverka till att individer utgår från sin innersta drivkraft och personliga lust för att nå framgång i sitt ledarskap.
  • medverka till att individer och organisationer bejakar sin nyfikenhet och lekfullhet när de befinner sig i verkligheten.
  • bidra till att individer ökar sitt fokus på utmaningar – att även kriser är lärdomar som ger nya möjligheter.
  • medverka till en ökad förståelse för att emotionell kompetens är central för att nå framgång i livet, professionellt och privat.
  • insikten om att ett coachande förhållningssätt bidrar till att fler människor tar ett större ansvar för sitt liv och egna professionella utveckling – självledarskap.
  • påverka individer, organisationer och samhälle till insikt om fördelarna med en ökad entreprenörsanda i alla delar av livet.
  • skapa processer och verktyg för att integrera ledarskap med ökat entreprenörsagerande.