Individuell coaching av ledare


Du har alltid ett ansvar både som chef och ledare!

Individuella program för coaching av ledare omfattar ofta fyra till åtta månader. Program med coaching i grupp förekommer. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Coaching av chefer och ledare:

Som chef och ledare ställs man dagligen inför olika beslut och utmaningar. En bra chef och ledare som känner trygghet i sin roll leder till ökad förmåga att agera med större tyngd men också större lyhördhet och intuition. Vidare handlar det om att ha tillgång till bra verktyg och att utveckla förhållningssätt som skapar öppenhet, inspiration, motivation, ansvarstagande och samarbete. Det är viktigt att ha förmågan att kunna kommunicera och tydliggöra visioner, mål och strategier. Att skapa tillit i organisationen är centralt och där ingår även att kunna ge feedback samt att kunna ta emot feedback på ett konstruktivt sätt.

För att utvecklas som ledare och chef måste du ta ansvar för din egen utveckling och grunden för detta är självkännedom och autenticitet. Vi tillsammans tydliggör och fokuserar på dina styrkor och hur du kan nå din fulla potential. Vidare medvetandegörs dina utvecklingsområden och hur du kan hantera dem.

Chefer som coachas på ett professionellt och effektivt sätt presterar bättre. Du blir bättre på att leda och genomföra förändringar och kan på så sätt skapa ett ökat värde för din organisation.

Resultatet kan till exempel vara:

  • Att bli säkrare i rollen som ledare respektive som chef.
  • Att bli en autentisk förebild som förtjänar ditt ledarskap.
  • Att bättre kunna tydliggöra mål, inspirera och motivera.
  • Att lättare kunna förstå olika människors drivkrafter.
  • Att förbättra kommunikation och förmågan att ge konstruktiv feedback.
  • Att förbättra gränsdragning och att tacka nej.
  • Att frigöra hela din potential.
  • Att planera och prioritera.
  • Att balansera arbete och privatliv.