Entreprenöriellt ledarskap


I vårt arbete med ledarskap är det entreprenöriella agerandet och dess bakomliggande värderingar en viktig utgångspunkt och en vederhäftig 
förebild. Genom att tillföra entreprenörsanda i ledarskapet frigörs handlingskraft och kreativitet, vilket kan leda till nya, utvecklande diskussioner och processer på arbetsplatsen. Man kan forma nya plattformar för förändringsarbete i organisationen.

Utbildningsprogram och workshops med entreprenöriellt ledarskap omfattar minimum en halv dag upp till fem heldagar. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal! Du kan nå oss via hans@enzen.se eller +46 (0)70-827 24 79.

Vidare kan kunskap om entreprenöriellt agerande ge ett underlag för en konstruktiv dialog med företagets medarbetare och intressenter. Det kan handla om visionsarbete, affärsmodellen, värderingar, affärsmannaskap, handlingskraft, ökat mod, riskhantering, lönsamhet i olika tidsperspektiv, t ex nytt förhållningssätt till finansiella aktörer.
teplock_sm2Det entreprenöriella ledarskapet åskådliggörs och utforskas genom vår kunskap och sedan flera år löpande kontakt med några världens främsta forskare inom entreprenörskap.En framgångsrik entreprenöriell person har stor förmåga att hantera sina rädslor och därigenom agera mer framgångsrikt utifrån alla aspekter. Vidare har personen också en utvecklad förmåga att kunna motivera sig själv, d v s behov av yttre bekräftelse är nedtonad.

Inom pedagogiken talar man idag om entreprenöriellt lärande som mycket väl kan jämföras med upplevelsebaserat, multimodalt och kollaborativt lärande.

Programmen bidrar till att introducera ett frimodigt ledarskap, att initiera nya utvecklande diskussioner på din arbetsplats och att forma en nya plattformar för förändringsarbete.