Framtidens ledarskap

Framtidens ledarskap – är det komplext eller enkelt?

Vi bestämmer själva om vi vill göra det komplext eller se det enkla!

Kvalitetsverktyg är bra men samtidigt är det viktigt att man är öppen för att en livskraftig organisation behöver möta variation i den verklighet som råder med egen variation i chefskap och ledarskap.

Det komplexa kan vara: ständig förändring och förändringsledarskap, värderingsstyrt ledarskap, autentiskt ledarskap, självledarskap – delaktighet och helaktighet, möjlighetisering – att älska problem, lekfullhet och öppenhet, utmaningsdrivet, kommunikation – dialog, mottagaren i fokus, coachande ledarskap – lyssnande och frågande, tankeledarskap – tankesmedjor, individuellt ledarskap, transparens och personligt ledarskap

Det enkla kan vara: tillit och feedback.

Att skapa tillit i relationer på arbetsplatsen är grundläggande för allt arbete, för förändring och utveckling. Tillit skapas genom att vara autentisk som person, är seende, kännande och kan kommunicera på ett tydligt sätt.

Förmågan att kunna ta emot och ge feedback eller återkoppling är central i kommunikationen på en arbetsplats. En undersökning på KTH år 2013 visar att chefer lägger 0 – 2 % av sin tid på att ge feedback medan deras självbild är att det upptar 40 % av tiden.

Det handlar alltmer om styrning och ledning av kompetenta medarbetare, vision – delaktighet och helaktighet, att kunna stimulera och motivera samt att bygga kultur från personliga värderingar – värdestyrning.

Kvalitetsprogram t ex TQM och Lean är bra verktyg, men det handlar också om att möta verklighetens variation med egen variation i ledarskapet.

Mats Lindgren på Kairos Future säger: ”Leadership in the 21st Century is about making people dance!”.

Vidare talar han om att vi gått från informationssamhälle och kunskapssamhälle till tankesamhälle som innebär att tänkande integrerat kännande (EQ) är den nya produktionsfaktorn. Ledarskapet måste då anpassa till att organisera tankeprocesser och kunskapsintensivt arbete. Vi behöver studera neurologi, psykologi och gruppsykologi – hur vi tänker och arbetar i grupp. Datorer löser inte allt! Vidare behöver vi organisera om skolan, utbildningsväsende och forskning.

Vi behöver:

  • Kreativa miljöer och system
  • T-formade kompetenser – inte bara specialister
  • Systematisera kunskapsinhämtning av förändringar
  • Förädla och organisera processtänkande

Alla team på alla nivåer kommer att behöva vara ”tankesmedjor” – det kommer att vara transparent och turbulent. Slutligen att idéer kommer aldrig från ingenstans!

Enligt Bobo af Ekenstam på Docere omfattar framtidens ledarskap och utmaningar att medarbetare har större kunskap och högre kompetens, att medarbetare kräver meningsfullhet i affärsidé och vision samt att vi lever i ett transparenssamhälle där alla ser allt. Detta kräver en ödmjuk ledarstil!

Det individuella ledarskapet kräver olika stilar och agerande beroende på individ och situation. Det är viktigt att känna sig sedd och inte vara en i mängden. Det är viktigt att veta vad som ingår i chefskapet respektive i ledarskapet. Att vara autentiskt och ha god självkännedom är viktigt.

Det personliga ledarskapet innebär att inte ha stereotypa förebilder, att stå för autenticitet, att identifiera mina främsta begåvningar och mina utvecklingsområden. Man skapar sitt eget ledarskap.

Vidare talar man om de introvertas revansch som innebär de reflekterande och inkännandes återkomst. Social kompetens – ja visst men också eftertänksamhet. Vi går från det extroverta eller narcissistiska Väst till det mer reflekterande och inkännande Asien.

Framtidens arbetskraft är värderingsstyrd, visionsorienterad, utmaningsdriven, kompetensblandad och nätverkande. Källa är Trendethnography.

Vi lever i en tid av omprövning och förändring. Vi har nya ekonomier i Afrika, BICS och Tiger. Det pågår demokratiseringsprocesser i Kina, Burma och Mellanöstern. Vi lever i en tid där ekologi och miljö är viktigt – global uppvärmning. Till tanke, reflektion och emotionell kompetens. Digitalisering och sociala medier. Att kunna vara i helikopter och samtidigt kunna se det lilla perspektivet!

Program och workshops omfattar allt från två timmar eller längre processer. Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!