Verksamhet

Vi är ett tjänsteföretag som är specialiserat på förändring, utveckling inom ledarskap och medarbetarskap – självledarskap – samt liv och karriär.

De basala programmen kan omfatta förändringskunskap och förändrings-ledarskap, självkännedom och autentiskt ledarskap, drivkrafter och motivation, kommunikation och relationer.

Dessutom finns specifika program såsom framtidens ledarskap, entreprenöriellt ledarskap och lärande, mångkulturellt ledarskap, personligt ledarskap, coachande ledarskap och coachande förhållningssätt samt värderingsstyrt ledarskap.

Vidare erbjuder vi executive coaching, ledningsgruppsutveckling, grupputveckling och konflikthantering.

Genom åren representerar våra kunder alla branscher inklusive offentlig sektor.

Vi arbetar även med skolutveckling och ledarskap för skolledare och skolpersonal samt program för för barn, ungdomar och föräldrar. Inom ramen för konceptet eq-school finns ambitionen att i framtiden driva skolor i Sverige och internationellt för barn och ungdomar som uppmuntras till utveckling inom ansvarstagande, kommunikation, ledarskap, självledarskap och emotionell kompetens.

Slutligen erbjuds tjänster inom repatriering som är program i samband med återflyttning från utlandet till Sverige.

Under våra seminarier om framtidens ledarskap har idén att Sverige genom sin unika position i världen skulle kunna exportera ledarskap. Ett exempel är att erbjuda ledarskapsutveckling inom ramen för demokratiutveckling i så kallade ”revolutionsländer” i Mellanöstern och Afrika.

Företaget startades 1991.